„Gdzie patrzy artysta?” to pierwsze spotkanie z cyklu „Artysta vs. Kurator”

Projekt mający na celu inicjowanie współpracy pomiędzy artystami i teoretykami sztuki. Na pierwszym spotkaniu zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób postrzeganie sztuki determinowane jest przez pryzmat tego, czy jesteśmy jej twórcami, czy też o niej „teoretyzujemy”. Przy pomocy badań okulograficznych prześledziliśmy i rozłożyliśmy na czynniki pierwsze spojrzenie artysty oraz spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co wspólnego mają Władysław Strzemiński i eye tracking .

Łukasz Kędziora i dr Piotr Szymański zaprezentowali wyniki eksperymentu prowadzonego na grupie studentów kierunków artystycznych oraz kierunków teoretycznych (ochrona dóbr kultury, historia sztuki oraz krytyka artystyczna).

Wydarzenia na FB