EMOTIN SP. Z O. O.
ul. Zygmunta Krasińskiego 103 /13
87-100 TORUŃ
e-mail: emotinpl[at]gmail[kropka]com
KRS: 0000642610
NIP: 9562320571
Sąd Rejonowy w Toruniu- VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 15 000 PLN