Jednym z filarów działalności Emotin Sp. z o.o. jest realizacja komercyjnych badań użyteczności (usability) z wykorzystaniem okulografii, elektroencefalografii oraz testów psychologicznych. Naukowe kompetencje naszego zespołu w połączeniu ze sprzętem, jakim dysponujemy, pozwalają nam wykonywać specjalistyczne zlecenia dotyczące badań wszelkiego rodzaju reklam (outdoor, indoor), stron internetowych, interfejsów przemysłowych oraz dzieł sztuki. Wciąż doskonalimy stworzony przez nas system oceny poziomu bezpieczeństwa obiektów przemysłowych. Podkreślić należy, że Emotin to jedna z niewielu firm, która w badaniach użyteczności wykorzystuje sprzęt do EEG, aby szczegółowo określić profil emocjonalny respondentów.
Podstawowe badanie użyteczności przebiega w trzech etapach:

ETAP IUSTALENIE SCENARIUSZY (KONSULTACJE)    

W ramach tego etapu budujemy scenariusze postępowania, które następnie badamy i poddajemy analizie. Wybór scenariuszy obejmuje kluczowe funkcjonalności badanego systemu i jest w całości konsultowany z zamawiającym.
Zakres:
Ustalenie profilu użytkowników, oczekiwanych zachowań, zakresu i metodologii badania. Dla jednego badania uzgadniane są trzy scenariusze. Każdy scenariusz obejmuje maksymalnie trzy widoki (etapy, podstrony systemu, ekspozycje sklepowe, bilbordy) oraz pytania zadawane uczestnikom badania przez moderatora.
Przykładowy uproszczony zakres badania jednego scenariusza w kontekście badania użyteczności sklepu internetowego dla jednego produktu wskazanego przez zamawiającego: Scenariusz 1: Dodanie produktu do koszyka (Widok 1: Strona startowa, Widok 2: Wyszukanie produktu, Widok 3: Opis produktu i percepcja przycisku „Kup teraz”). Scenariusz 2: Zakup produktu (Widok 1: Produkty w koszyku, Widok 2: Formularz zakupowy, Widok 3: Finalizacja transakcji). Scenariusz 3: Reklamacje (Widok 1: Poszukiwanie formularza reklamacyjnego, Widok 2: Kontakt, Widok 3: Formularz reklamacyjny)
Koszt: 0 PLN

ETAP IIBADANIE UŻYTECZNOŚCI

W drugim etapie zostanie wytypowana nowa próba, na której będą prowadzone badania. Każdy z użytkowników otrzyma zadania wynikające ze scenariuszy opracowanych w etapie 1. Zachowanie badanej osoby zostanie rejestrowane z pomocą okulografów i urządzeń do pomiaru aktywności EEG.
Zakres:
1/ Rekrutacja osób badanych 7-10 osób na badanie (dobór wg profilu);
2/ moderator (wynagrodzenie);
3/ wykorzystanie laboratorium (sprzęt).
Koszt: 1200 zł (dla maks. 10 osób)

ETAP III

OPRACOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO

W trzecim etapie przygotowane zostaną „mapy cieplne” ilustrujące skupienia wzroku na wybranych elementach interfejsu. Drugim element raportu będą „mapy uwagowe”, czyli diagramy pokazujące miejsca skupienia wzroku na poszczególnych elementach widoku. Do raportu dołączone będą także wykresy ilustrujące zaangażowanie emocjonalne badanych oraz dane pochodzące z testów psychologicznych. Finalny dokument będzie zawierał interpretację otrzymanych wyników oraz rekomendacje konkretnych, dających się wdrożyć rozwiązań.
Zakres:
1/ Transkrypcja wywiadów indywidualnych, przygotowanie map cieplnych, ścieżek użycia;
2/ analiza wyników i wskazanie rekomendacji;
3/ redakcja raportu.
Koszt: 1200 zł
Koszt całkowity: 2400 zł netto

Rzetelnie przeprowadzone badania użyteczności pozwalają wykryć większość słabych stron dowolnego przekazu wizualnego kierowanego do odbiorcy. Pozyskanie tego rodzaju informacji pozwoli zwiększyć zainteresowanie firmową stroną, sklepem internetowym, dostosować ekspozycję sklepową do oczekiwań klienta lub ocenić skuteczności drukowanych materiałów reklamowych. Innym słowy, wyniki prowadzonych przez Emotin badań użyteczności pozwalają zaprojektować bardziej rozumiały dla klienta przekaz, a zatem szybciej i lepiej sprzedać dowolny produkt.

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PRZEZ EMOTIN BADAŃ

Realizowaliśmy zlecenia w zakresie:
– Sterowania urządzeniami przy pomocy ruchów oczu, fal EEG (urządzenia dla osób niepełnosprawnych, gry interaktywne)
– Rozwiązań dot. podnoszenia bezpieczeństwa na drogach (badania kierowców, widoczności znaków drogowych).
– Testów oprogramowania, aplikacji i interface’ów
– Analiz postrzegania i rozpoznawalności marki, reklamy, produktu
– Badań skuteczności wizualnej projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, gazetki sprzedażowe)
– Analiz skuteczności product placement i lokalizacji powierzchni reklamowych
– Systemów nawigacji sklepowych
– Merchandisingu

Emotin zajmuje się nie tylko „tradycyjnie” rozumianymi badaniami użyteczności. Współuczestniczymy w pionierskich próbach wykorzystania okulografii w analizie dzieł sztuki. Obecnie opracowujemy innowacyjny protokół badawczy wykorzystania mobilnego okulografu do oceny narracyjnych wystaw w dużych muzeach historycznych oraz kompozycji dzieł sztuki. 

KILKA ILUSTRACJI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ DZIEŁ SZTUKI

 

 

Ważną aktywnością naszej firmy są także działania edukacyjne. Emotin prowadzi warsztaty dla uczniów na każdym poziomie edukacji, studentów, seniorów oraz wszystkich osób zainteresowanych badaniami użyteczności; więcej na LINK

SPRZĘT