„Biofeedback w Sztuce” – warsztaty organizowane w ramach Tygodnia Mózgu w Toruniu

Program warsztatów w pdf

Wydarzenie na FB

Informacje ogólne:
Termin: 16.03.2018
Miejsce: ICNT UMK
Przewidywana liczba uczestników: 20
Zasięg: ogólnopolski
Grupa docelowa: osoby aktywnie zajmujące się sztuką: artyści, konserwatorzy, historycy sztuki, krytycy itd. (uczelnie artystyczne, instytuty i katedry historii sztuki i kulturoznawstwa)

“Biofeedback w Sztuce” to warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zajmują się sztuką, w tym szczególnie artystów wszelkich dziedzin i dyscyplin, historyków sztuki, muzykologów, krytyków itd. Spotkanie miało dwa główne cele: pierwszym było zapoznanie artystów i badaczy sztuki z możliwościami neuroobrazowania i biofeedbacku. Drugi to podsunięcie naukowcom zajmującym się tą problematyką nowych zastosowań dla znanego im sprzętu. Warsztaty podzielone były na dwie części. W pierwszej – teoretycznym etapie – realizowane były prezentacje dotyczące sprzętu oraz prowadzone dyskusje o jego potencjale w kontekście działalności artystycznej. Druga część miała charakter warsztatowy, w czasie którego uczestnicy spotkania mogli samodzielnie ocenić możliwości prezentowanych urządzeń.

Plan warsztatów:
I. Część teoretyczna, sala seminaryjna A 3.16
Sesja dotycząca wykorzystania prezentowanego sprzętu do celów interpretacji sztuki lub jej tworzenia. Prezentacja każdej techniki zawierająca mechanizm działania, możliwe zastosowania, ograniczenia techniki.

1. Julita Fojutowska
Temat: “Wprowadzenie do neuroobrazowania i biofeedbacku”
Godzina: 11:00

2. Marcin Hajnowski
Temat: “Biofeedback: różne modalności (EKG/HRV, GSR, Temp, EMG, Resp)”
Godzina: 11:20

3. Ewa Ratajczak
Temat: “EEG i Neurofeedback”
Godzina: 11:40

PRZERWA KAWOWA

4. Jan Nikadon
Temat: “Podstawowe zagadnienia dotyczące rezonansu magnetycznego”
Godzina: 12:20

5. Magdalena Szmytke
Temat: “Wprowadzenia do okulografii”
Godzina: 12:40

6. Michał Meina
Temat: “Wprowadzenie do akcelerometrii”
Godzina: 13:00

PRZERWA OBIADOWA

II. Część praktyczna
Warsztaty obejmujące zagadnienia obsługi i możliwości wykorzystania sprzętu.

1. Łukasz Kędziora
sprzęt: B-Alert x24
Temat: “Określenie tzw. cognitive state metrics za pomocą sygnału EEG”
Godzina: 14:00
Sala: Pracownia EEG A 1.12

2. Ewa Ratajczak, Marcin Hajnowski, Julita Fojutowska
Sprzęt: Equivital, emWave, Biograph Infiniti
Temat: “Obrazowanie i kontrola biosygnałów fizjologicznych”
Godzina: 14:45
Sala: Pracownia EEG A 1.12

PRZERWA KAWOWA

3. Jan Nikadon, Joanna Gorgol
Sprzęt: Tomograf rezonansu magnetycznego Discovery MR750 3.0T
Temat: “Wprowadzenie do zagadnień wykorzystania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”
Godzina: 15:45
Sala: Pracownia MRI A 1.21

4. Piotr Szymański
sprzęt: Tobii Glasses 2, GazePoint
Temat: “Specyfika realizowania badań okulograficznych z wykorzystaniem sprzętu stacjonarnego i mobilnego”
Godzina: 16:30
Sala: Patio ICNT

III. Podsumowanie i dyskusja
Dyskusję poprowadzi: Łukasz Kędziora
Przy udziale: dra Piotra Szymańskiego, Izabeli Kiełek, Ewy Ratajczak, Julity Fojutowskiej, Marcina Hajnowskiego
Keynote speaker: prof. Włodzisław Duch
Godzina: 17:00
Sala: Patio ICNT

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Organizatorzy:
Julita Fojutowska, Ewa Ratajczak, Marcin Hajnowski, Łukasz Kędziora, Izabela Kiełek, Jan Nikadon, Joanna Gorgol, Michał Meina, Magdalena Szmytke.

Współpraca:
WSP UMK, Centrum Sztuki WRO, SDKN Post Art, Emotin Sp. z o.o.