Wsparcie doradcze w B+R w przedsiębiorstwie Emotin sp. z o. o.

Tytuł: Wsparcie doradcze w B+R w przedsiębiorstwie Emotin sp. z o. o.
Wartość projektu: 117 292,80 PLN
Wartość dofinansowania: 97 839,12 PLN
Okres realizacji: 01.07.2017-30.06.2018
Cel projektu: pobudzenie transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac B+R w spółce odpryskowej (spin out) EmotIN Sp. z o.o. dzięki wsparciu doradczemu.

Uroczysty odbiór umów w ICNT w Toruniu w dniu 18.10.2017