Emotin prowadzi działalność dotyczącą:

 • Modelowania ekonometrycznego i prognozowania
 • Badania efektywności reklamy zewnętrznej
 • Badania użyteczności interaktywnych obiektów /stron www, interfejsów programów, aplikacji
 • Badania interakcji /zachowań użytkowników/
 • Badania czynności mózgu dotyczące przypisywania znaczenia znaków, kształtów
 • Badania semantyczne dotyczące grupowania pojęć /architektury informacji
 • Badania w zakresie wykorzystania multimediów w projektowaniu interfejsów multimodalnych,
 • Badania profili behawioralnych oraz strategii monetyzacyjnych użytkowników gier komputerowych,
 • Badania nad zagadnieniami związanymi z projektowaniem systemów informacji, znaków, tożsamości wizualnej,
 • Badania w zakresie poprawy efektywności procesów zdalnego nauczania z wykorzystaniem multimediów,
 • Badania percepcji sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • Badania nad tworzeniem interaktywnych narzędzia wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (ER)

Oferujemy usługi w zakresie projektowania rozwiązań i ich wdrożeń min.

 • Tworzenie serwisów www
 • Tworzenie oprogramowania na zamówienie
 • Tworzenie modeli ekonometrycznych i prognostycznych
 • Wsparcie przy projektowaniu oprogramowania komputerowego
 • Sterowanie urządzeniami przy pomocy ruchów oczu, fal EEG (urządzenia dla osób niepełnosprawnych, gry interaktywne)
 • Przygotowywanie oprogramowania do testowania procedur eksperymentalnych
 • Wykonywanie badań pilotażowych i wsparcie w zakresie przygotowania aplikacji
 • Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na drogach (badania kierowców, systemów oznakowań),
 • Badania rozmieszczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych na tablicach sterowniczych, w kokpitach i kabinach pojazdów,
 • Projekty zarządzanie informacją (komunikatywność oznakowania i dostępności wizualna),
 • Testy oprogramowania, aplikacji i interface’ów w urządzeniach elektronicznych,
 • Analizy postrzegania i rozpoznawalności marki, reklamy, produktu,
 • Badania skuteczności wizualnej projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, gazetki sprzedażowe),
 • Analizy skuteczności product placement i lokalizacji powierzchni reklamowych,
 • Systemy nawigowania klientów w sklepie;
 • Badania marketingowe w sztukach wizualnych
 • Opracowania metodologii badań konsumenckim w różnych sektorach kultury i sztuki
 • Technologie dla osób z dysfunkcjami zmysłów (dysfunkcjami poznawczymi)

Projekty badawcze Emotin sp. z o.o.

 • Projekt 1
  Tytuł: Harmonogramowanie produkcji z użyciem algorytmów genetycznych w modelu FPS (Flow Permutation Shop)
  Okres: 01.10.2017-30.06.2018
  Finansowanie: własne
 • Projekt 2
  Tytuł: Harmonogramowanie produkcji z użyciem algorytmów genetycznych w modelu JSP (Job Shop Scheduling)
  Okres: 01.07.2018-31.12.2018
  Finansowanie: własne
 • Projekt 3
  Tytuł: Serwis internetowy do rejestracji uczestników imprez
  Okres: 31.08.2018-10.10.2018
  Finansowanie: zewnętrzne