W ramach popularyzacji nauki zorganizowaliśmy kolejną prezentację możliwości zastosowań aparatury eye-trackingowej i EEG w celach optymalizacji przekazu marketingowego.