Pierwsze z cyklu wielu spotkań z przedstawicielami z przedstawicielami środowiska akademickiego. Tym razem w Toruniu (UMK, WSB, WSG).